Motul

Clients

Cảm ơn tất cá các Quý khách hàng đã luôn tin tưởng lựa chọn SENIART
Hãy để chúng tôi đồng hành cùng bạn

Motul

Motul truck park show with tagline: “Experience the difference of Motul Tekma advance lubricant” were held in 3 big cities in Viet nam : Ho Chi Minh, Da nang, Ha Noi, across 5 truck stations. After the show, audience will recognize the strong power and high quality of Motul Tekma advance lubricant